شیوه جدید سگ گردانی!


در پی شیوع ویروس کرونا در قبرس، یك مرد در حالی كه پایبند به اقدامات ایمنی بود ، راه هوشمندانه ای برای پیاده روی سگ خود ، اُلیور ، پیدا كرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها