خرسی که برای قدم زدن به خیابان‌های کالیفرنیا آمد!


به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران، خرسی که برای قدم زدن به خیابان‌های کالیفرنیا آمده بود سرانجام توسط ماموران حفاظت محیط زیست زنده‌گیری شد.

 ویدیوهای پیشنهادی