آموزش اجرای حرکت نشر روبرو هالتر


گروه ورزشی محسن حبیبی ارائه دهنده خدمات نوین تغذیه ورزشی و بدنسازی تحت نظر کارشناس حرفه ای تغذیه ورزشی و مربی وداور فدراسیون بدنسازی آقای محسن حبیبی به صورت حضوری و آنلاین در وبسایت www.mohsenhabibii.ir