هواکش اکسیال کانالی - نحوه کار هواکش محوری


هواکش ها یکی از تجهیزات اصلی تهویه مطبوع می باشند که جهت جابجای و انتقال هوا مورد استفاده قرار میگیرند مهتاب گستر تولید کننده انواع فن های محوری وسانتریفیوژ

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها