قسمت بیست و هشتم - روضه مجازی ماه مبارک رمضان


این مجموعه به منظور بهره مندی مومنین در ماه مبارک رمضان از فیض منبر و روضه توسط سازمان فضای مجازی سراج تهیه و هر شب در فضای مجازی منتشر می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها