اینجا کرمان - دژ اردشیر . فروردین 99


اینجا #کرمان - #دژ_اردشیر . فروردین 99 { در 1800 سال پیش در دوران ولخش اشکانی ( فرمانروای #کرمان) #اردشیر_پاپکان ب کرمان یورش آورد و پس از شکست دادن ولخش #دژ_اردشیررا پایه گزاری کرد} #کرمان #hamgardi #iran_nama #kerman #mustseeiran #mustseekerman #دژ_اردشیر_ساسانی #قلعه_اردشیر #اردشیر_ساسانی #اردشیر_بابکان #قلعه_اردشیر_ساسانی #ساسانیان #ساسانی_ها #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها