کندانسور هوایی


کندانسور هوایی در واقع نوعی برج خنک کننده خشک است که بیشتر برای مصارف صنعتی که سیال مورد نظر آب نیست مورد استفاده قرار میگیرد زیرا کندانسور هوایی نوعی کولینگ تاور مدار بسته است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1 مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی