مهندسان آلمانی سازنده ترمز تانک لئوپارد برای تست آن سر راه آن ایستادند .


گروهی از مهندسان آلمانیِ طراح و سازنده ترمز تانک لئوپارد برای تست آن بر سر راه این تانک زره پوش ایستادند که به همه نشان دهند که چقدر به ساخته ی خودشون اطمینان دارند ، کی حاضره با اطمینان کامل جلوی پراید و پژو‌ و سمند ساخت خودمون بایسته ؟ 😂🤗

 ویدیوهای پیشنهادی