طبیعت در دبی


اینجا دبی و میلیون ها دلار خرج شده تا تو چنین کویری درخت رشد کنه و طبیعت درست بشه.

 ویدیوهای پیشنهادی