تیراندازی یک مأمور پلیس به یک سارق در خرم آباد این سارق قصد گروگان گیری


گفته شده که حادثه ی تیراندازی یک مأمور پلیس به سمت یک سارق در خرم آباد می باشد که این سارق قصد گروگان گیری و فرار را داشت که توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفته

 ویدیوهای پیشنهادی