نظر مردم در مورد دکتر حسن روحانی و دولت تدبیر و امید


نظر مردم در مورد دکتر حسن روحانی و دولت تدبیر و امید:به روحانی رای نمیدهیم!

 ویدیوهای پیشنهادی