سیم برای ماسک + سیم بندی ماسک + سیم دماغگیر ماسک + سیم روی بینی ماسک + سیم مخصوص


کارخانه صنایع مفتولی تاجیک 09123706800 تولید کننده سیم مفتول گالوانیزه گرم نازک و نرم + گیره روی بینی ماسک + فنر دماغ گیر ماسک دو سیم و سه سیم از جنس PVC جهت استفاده در انواع ماسک جراحی ماسک پرستاری و ماسک N95 و ماسک کرونا قیمت سیم ماسک + سیم دماغ گیر ماسک + سیم دماغگیر ماسک + سیم دماغی ماسک + سیم داخل ماسک + سیم مفتول ماسک + سیم بینی ماسک + سیم دماغ ماسک + گیره دماغ ماسک + فنر دماغ ماسک + گیره بینی ماسک + فنر بینی ماسک + سیم برای ماسک + سیم بندی ماسک + سیم دماغگیر ماسک + سیم روی بینی ماسک + سیم مخصوص ماسک

 ویدیوهای پیشنهادی