اعتصاب کامیون داران در بزرگراه شهید بابایی تهران + فیلم


تصاویری اختصاصی فردا از اعتصاب کامیون داران در بزرگراه شهید بابایی تهران که پیرو اعتصاب سراسری در شهر های مختلف ایران بوده است را در این ویدئو مشاهده کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی