اظهار ندامت ضارب مامور پلیس راه


شیراز- ضارب مامور پلیس راه پس از دستگیری، از اقدام خود اظهار ندامت کرد. ضارب مامور پلیس راه امروز یکشنبه دستگیر شد و در نشستی که با حضور مامور مضروب پلیس راه و خبرنگاران برگزار شده بود از اقدامات خود اظهار پشیمانی کرد. او همچنین از مامور پلیس راه نیز طلب بخشش کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی