عذرخواهی مهدی فخیم زاده در برنامه «من و شما»


بخاطر اتفاقات شب گذشته در تلویزیون: ده دقیقه من را مثل سیخ نشانده بودند و مجری داشت با میهمان تلفنی‌اش بحث می‌کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی