طرح های آبخیزداری لرستان


500 نقطه حادثه خیز دراستان درفصول بارش موجب سیل و تخریب زیرساخت ها، واحد های مسکونی و اراضی کشاورزی می شوند. گزارشگر: سعیده دریکوند. خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای لرستان

 ویدیوهای پیشنهادی