ثابت نگهدارنده لگن


ثابت نگهدارنده لگن تولیدی سینا طب نوین وسیله ای مناسب در مواقع اضطراری برای ثابت نگه داشتن لگن بمنظور آسیب کمتر و جلوگیری از خونریزی استفاده می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها