قاری کوچکی که با صدایش مجری برنامه رو به گریه انداخت


ایات 101 تا 107سوره الانبیاء .صدایی پر از زیبایی و گریه تلاوت بی نظیر قرآن, صدایی دل نشین, سوره انبیاء, قاری, کوچکی, صدایش, مجری, برنامه, گریه, انداخت

 ویدیوهای پیشنهادی