کنترل کاراکتر و دوربین در یونیتی - قسمت دوم


میخوایم یک بازی شمشیر زنی رو تو یونیتی بسازیم . قسمت دوم مربوط هست به کنترل کاراکتر و دوربین در یونیتی . (کانال تلگرام : QAUnity) - (اینستاگرام : Unity.Tutorials) - (آموزش های بیشتر : Faranesh.Com/Author/Amir_Fatemi) - (حمایت : zarinp.al/@unitytutorials)

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها