پیشکسوتان تجارت - پری عرب مجاهد - سیستان و بلوچستان


پری عرب مجاهد از پیشکسوتان بانک تجارت در استان سیستان و بلوچستان متولد 1335 در شهر زاهدان و کارمند قدیمی بانک صنایع بود که در سال 1354 استخدام شده و اعتقاد دارد در هر جا که هستیم باید کار خود را به نحو احسن انجام دهیم و دست از تلاش و کوشش بر نداریم.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها