روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی: مبنای ما این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهیم


روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی: مبنای ما این نیست که یارانه نقدی را افزایش دهیم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها