#درخانه بمانیم


ما از بچه ها، پدرها و مادرانمون به خاطر شما دوریم؛ عاجزانه از شما خواهش می کنم این بحران رو جدی بگیرید و در خانه بمانید.با باز نشر این ویدئو در صفحات شخصی مان در شبکه های اجتماعی پیام کادر درمانی را به تمام مردم ایران برسانیم. کانال مارو دنبال کنید حتما دنبال میشید.

 ویدیوهای پیشنهادی