هفتمین مسابقه حرفه‌ای تایسون مقابل لُرِنزو کندی (کامل)


خلاصه مصاحبه آخر فایت با تایسون: من 19ساله‌ام و در حال پیشرفت. با گذشت زمان در حال یادگیری هستم و به‌اندازه کافی خوب هستم که در حال حاضر با برخی از مبارزان برتر می جنگم، زمانی که مدیران من جیمی جیکوبز و بیل کایتون و کاس داماتو تصمیم بگیرند باید با یکی از آنها بجنگم، خوشحال میشم که با آنها مبارزه کنم. من یک فایتر آزاد نیستم که بگم: "خوب، من میخواهم با او بجنگم" باید طبق قوانین عمل کنم و میدانید تجارت چطور است. تو هم یک رئیس داری.(خنده خبرنگار)

 ویدیوهای پیشنهادی