فیلم ایرانی نیش | فیلم کمدی | سینمایی


این فیلم درباره دو شخصیت به اسم بهادر نقش بندان و شهباز زند است که از زندان آزاد می‌شوند. بهادر می‌خواهد به شهر خود و نزد خانواده‌ اش برود که شهباز از این کار ممانعت می‌کند و پیشنهاد وسوسه‌ انگیز سرقت از یک عتیقه‌ فروشی را به او می دهد. او پیشنهاد می کند که این آخرین سرقت زندگی آنها باشد و ..

 ویدیوهای پیشنهادی