آخر خط، نقطه


در روزهای پندمی کرونا، ویدئویی تأمل برانگیز با عنوان «غسال های خط شکن»، ساخته محسن عقیلی در فضای مجازی دست به دست می شود. ویدئویی که در ظاهر گزارشی از یک حرکتِ جهادیِ طلاب خراسانی است اما درواقع، حقیقی ترین موقعیت زندگی هر انسانی را به رخ او می کشد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها