کرونا را از نزدیک ببینید!


خرین خبر/ تصویری سه بعدی و بزرگ شده از ویروس کرونا ویروسی که تمام جهان را به حالت تعلیق درآورده است. #باهم_شکستش_می‌دهیم

 ویدیوهای پیشنهادی