اسکوتر سواری در بالاشهر استانبول و بعد هم رفتیم رستوران نصرت


رفتیم بالاشهر استانبول تو منطقه ببک با دوستانمون کمی پیاده روی کردیم شام رو تو رستوران نصرت خوردیم و نحوه سوار شدن اسکوترهای برقی و جدید استانبول رو هم بصورت کوتاه و خلاصه یاد دادم و از هزینه هاش گفتم. My telegram: My instagram: My aparat: My youtube:

 ویدیوهای پیشنهادی