پایه دوازدهم (تابع) استاد دادبام و همایون یعقوبی


جهت تهیه دی وی دی های کامل این تدریس با شماره درج شده تماس بگیرید مهندس یعقوبی(09120752193) تخفیف ویژه بگیرید برای دریافت برنامه ریزی ضربتی تماس بگیرید و لوح های فشرده هم با تخفیف خریداری کنید اصل تهیه کنید

 ویدیوهای پیشنهادی