پیش فروش ساختمان و امکان حبس پیش فروشنده!


در چه مواردی ممکن است که پیش فروشنده محکوم به حبس شود؟ در چه حالتی ممکن است جواز مشاور املاک تعلیق یا ابطال شود؟ قرارداد ویش فروش ساختمان چرا باید رسمی باشد؟ این ویدئو را بفرستید برای دوستان سازنده و مشاور املاک خود و همچنین کسانی که قصد پیش خرید ملکی را دارند. این ویدئو ادامه دارد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها