سخنرانی استاد رائفی پور - شفافیت و انقلاب اسلامی - زنجان - 1397/12/06


مشاهده پست مربوط به این سخنرانی + دانلود فایل صوتی در وبگاه مهدی موعود (عج) D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-1397-12-06

 ویدیوهای پیشنهادی