ماجرای "ویروس هانتا" چیست


در حالی که جهان با ویروس کرونا رویاروی شده است، انتشار خبر مرگ یک چینی به دلیل ابتلا به ویروس هانتا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و برخی شایعات غیرواقعی درباره این ویروس در فضای مجازی مطرح شد. با مشاهده این ویدئو که توسط  ترجمه شده با این ویروس آشنا شوید.

 ویدیوهای پیشنهادی