آموزش مدل مو زیبا ۲۰۲۰ مردانه- مومیس مشاور و مرجع تخصصی مو


موهای جلوی سر را به سه قسمت عمودی تقسیم می کنیم. موهای قسمت دوم را با گیره نگه می داریم. برا ی خواندن مطلب کامل این پست و پست های مشابه به وبسایت مومیس مشاور و مرجع تخصصی مو به آدرس ذیل مراجعه کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی