ویژه برنامه پنجره فولاد: ارتباط مستقیم حرم مطهر رضوی با بیمارستان‌های شهید چمران شیراز و بزرگ دزفول


ویدیو ویژه برنامه پنجره فولاد: ارتباط مستقیم حرم مطهر رضوی با بیمارستان‌های شهید چمران شیراز و بزرگ دزفول از کانال آستان قدس رضوی

 ویدیوهای پیشنهادی