تیم طبیعتگری و بیراهه نوردی کمند عید نوروز سال 1399 را به شما تبریک میگوید


تیم طبیعتگردی و بیراهه نوردی کمند ، بعد از اعلام وضعیت سفید کرونا در سال 1399 ، با قدرت تر از سال قبل و با کلی ایده جدید ، در کنار شما عاشقان طبیعت خواهد بود

 ویدیوهای پیشنهادی