کلیپ تبریک ولادت امام حسین (ع) مولود اشکها


یا امام حسین (ع) تولد شما هم گریه داره!... خیلی گریه داره چون همه کسانی که تولد شما رو جشن میگیرند سعی میکنند گریه نکنند! ... اتفاقا برای همین خیلی گریه داره! ... تولدتون خیلی مبارکه مولود اشکها ...

 ویدیوهای پیشنهادی