خودروی مریخ نورد کنجکاوی چگونه از خود سلفی می گیرد؟


برای افرادی که دوست دارند بدانند مریخ نورد کنجکاوی چگونه از خود سلفی می گیرد، ناسا اخیرا ویدیویی جالب منتشر کرده و به این سوال پاسخ داده است. بیشتر بخوانید:

 ویدیوهای پیشنهادی