چه کسانی به بیماری زونا مبتلا می شوند؟


تا به امروز می دانیم که سیستم دفاعی ضعیف باعث رشد ویروس ها می شود. اگر قبلا بیماری آبله مرغان داشتید، در صورت دارا بودن شرایط زیر، بیماری زونا به بدنتان حمله می کند : سرطان، ویروس HIV ، یا سایر بیماری هایی مبتلا باشید که قدرت دفاعی بدن را کاهش می دهند ؛ 50 سال یا بیشتر سن دارید؛ زندگی پر استرسی دارید؛ آسیب جسمانی دیده باشید؛ مصرف طولانی مدت قرص های استروئیدی یا سایر داروهایی که سیستم دفاعی بدن را ضعیف می کنند. شاید برایتان جالب باشد اما بعضی بیمارانی که زونا دارند در هیچ کدام از این دسته ها قرار نمی گیرند.

 ویدیوهای پیشنهادی