کاهش وزن 20 کیلویی باران کوثری برای بازی در فیلم عرق سرد ! - خانه -


باران کوثری برای بازی در فیلم سینمایی « عرق سرد » مجبور به کاهش 20 کیلوگرمی وزن خود شد ! آن هم در کمتر از 40 روز ! روایت او را از این کاهش وزن عجیب و سریع در این ویدیو مشاهده می کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی