اخراج کمک داور توسط داور در مسابقه فوتبال!


داور یک مسابقه فوتبال در بریتانیا در اتفاقی جالب به کمک داور خود به خاطر داشتن حالت تهوع کارت قرمز نشان داد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها