ماجرای خرید وزارت بهداشت از محتکرین لوازم پزشکی چیست⁉️


چرا با وجود حجم زیاد تولید همچنان شاهد احتکار و کمبود در بازار هستیم؟ www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها