شرح دقیق ماجرای ربودن بنیتا از زبان یک شاهد عینی - خانه -


ماجرای بنیتا دختربچه ای که سارقان با بدترین شکل ممکن به عمر کوتاه او پایان دادند امروز همه مردم را تحت تاثیر قرار داده و در بهت فرو برده است، همچنان مردم و مخاطبان فضای مجازی به دنبال ابعاد این ماجرا هستند تا ببینند این جنایت چگونه و چرا به وقوع پیوسته، در فیلمی که در ادامه می آید گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان شرح این ماجرا را از یک شاهد عینی که صحنه ربودن بنیتا را دیده جویا شده است. شاهد عینی که مغازه وی در مقابل منزل پدر بنیتا بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی