چگونه سربازان آمریکایی از حمله موشکی ایران به عین الاسد نجات یافتند


See how US troops survived Iran missile attack چگونه سربازان آمریکایی از حمله موشکی ایران به عین الاسد نجات یافتند. این سوله ها پناهگاه های ضد موشکی توسط کارشناسان فرانسوی اتریشی آلمانی در دوران صدام حسین ساخته شده اند که در یک گودال با بتن ریزی مخصوص سیمان 700 و 800 و.. ساروج ضد اتمی خاک و سرب ساخته شده اند سپس با ماسه بادی پوشانده و در پایان با سیمان پوشیده شده اند. در صورت برخورد موشک به این پناهگاه لایه سیمانی خارجی شکسته و ضربه توسط یک یا دومتر لایه های ماسه سبک بادی گرفته می شود .

 ویدیوهای پیشنهادی