آموزش مدل مو مردانه همراه با مدل ریش- مومیس مشا ور و مرجع تخصصی مو


موهای جلوی سر را به سه قسمت عمودی تقسیم می کنیم. موهای قسمت دوم را با گیره نگه می داریم. ۲ سانت از پایین موهای سمت راست جلوی سر را با دنده دو موزر کوتاه می کنیم. برای خواندن مطلب کامل این پست و پست های مشابه به وبسایت مومیس مشاور و مرجع تخصصی مو به آدرس ذیل مراجعه کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی