بارداری و تخمک گذاری


تخمک گذاری در خانم ها و دانستن زمان دقیق آن یکی از راه های دقیق برای اقدام به بارداری است که در این ویدئو خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی توضیح می دهند. | سونوگرافی نیلو 02188877105

 ویدیوهای پیشنهادی