آموزش فارسی پایه هفتم- گلی خوشبوی در حمام روزی...


فارسی به زبان ساده و شیرین- شعر خوانی گِل و گُل همراه با توضیحات شعر-مسمط بسیار زیبا از ملک الشعرای بهار با تضمین از شعر سعدی- آموزش فارسی پایه هفتم به همراه نکات کلیدی متن- شنیدستم که مرد پاره دوزی...

 ویدیوهای پیشنهادی