رزومه برنده، مجموعه پادکست‌هایی برای پیدا کردن کار در استرالیا - قسمت ششم


مجموعه پادکست‌های رزومه برنده با هدف کمک به آنهایی آماده شده است که برای امور مختلف از جمله پیدا کردن کار به تهیه یک رزومه برنده و کاورلترر موفق برای مهاجرت به استرالیا نیاز دارند. d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87/

 ویدیوهای پیشنهادی