دعای کرونا( دعایی از پیامبر اکرم برای جلوگیری از بیماری های صعب العلاج)


دعایی برای ویروس کرونا و همه بیماری های صعب العلاج که پیامبر اکرم فرمودند.... اخبار حاکی از ان هست که روستایی مسلمان در چین این دعا را روزانه میخواندند و به کرونا مبتلا نشده اند

 ویدیوهای پیشنهادی