کلیپ تسلیت شهادت امام هادی پدربزرگ امام زمان ...


یکی از یادگارهای ارزشمند امام هادی علیه السلام برای ما زیارت جامعه کبیره است که در آن ویژگی های امام معصوم و همچنین امام زمان به روشنی بیان شده است فرازی از این زیارت نامه را باز می خوانیم

 ویدیوهای پیشنهادی