فیلم بازسازی پستان بعد از درمان سرطان


دکتر فتانه ضیائی جراح پستان، فلوشیپ جراحى پستان از دانشگاه شهید بهشتى و همچنین دوره تکمیلى جراحى پستان از پاریس. اینستاگرام آدرس: سعادت آباد-میدان سرو-خیابان بخشایش-بیمارستان عرفان، شماره ای تماس دکتر ضیائی: 22358431 یا 09382289506 آدرس سایت :

 ویدیوهای پیشنهادی