آمریکای بدهکار


رییس جمهور آمریکا می گوید اقتصاد این کشور از همیشه قوی تر شده است. فیلم سخنرانی ترامپ، طرفدارانش بدون درنگ تشویقش می کنند، آمارها و فکت ها اما روایت مخالفین ترامپ را تایید می‌کنند. در نهمین قسمت از بین سطور به آمریکای بدهکار می‌پردازیم. «بین سطور» عنوان گزارش‌های خبری‌ای است که براساس بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روایتی از رویدادهای خبری روز ایران و جهان ارائه میکند.

 ویدیوهای پیشنهادی